HIAB AVFALL OCH ?TERVINNING
VI HJ?LPER DIG SLUTA CIRKELN

I en v?rld d?r resurserna h?ller p? att ta slut och konsumtionen ?kar har avfalls- och ?tervinningsf?retag en allt viktigare roll att spela. V?r framtid ?r beroende av att alla samarbetar s? effektivt som m?jligt f?r att de knappa materialresurserna ska h?llas i omlopp och inte hamna i sopcontainrarna.

Lyftning, lastning och lossning. Hiab erbjuder specialutrustning f?r dessa arbeten och hj?lper dig att sluta cirkeln n?r det g?ller att omflytta avfallsmaterial fr?n k?llan till ?tervinning, energiutvinning eller skrotning.

Klicka runt nedan och se hur effektivt, h?llbart och s?kert v?ra robust konstruerade produkter kan hantera din avfalls- och ?tervinningsverksamhet – och om de avancerade tj?nster vi erbjuder f?r att f? allt att l?pa som smort

 

Kranar
Lastväxlare och lyftdumprar
Påhängstruckar
Återvinning
Bakgavellyftar
Kunder

PRECISIONEN GER
S?KERHETEN

V?ra avancerade styckegodskranar ?r de snabbaste, smidigaste och s?kraste p? marknaden. De ?r resultatet av v?r omfattande erfarenhet och expertis inom f?ltet och har utformats f?r att ?ka produktiviteten och spara tid och br?nsle.

 

 

H?LLER DIN UTRUSTNING I
TOPPTRIM

Hiab Services finns h?r f?r dig under hela produktens livscykel f?r att minimera driftavbrotten och ge dig den p?litlighet som du beh?ver f?r att kunna leverera enligt avtal. Fr?n installationen och fram?t f?rs?krar vi att din Hiab-utrustning h?ller sin ursprungliga prestanda och alltid levererar p? den niv? du f?rv?ntar dig.

Oavsett om du beh?ver en br?dskande reparation, extra underh?ll, individuell expertis eller snabb fels?kning finns vi alltid till hands f?r att hj?lpa till.

 • Professionell service genom hela utrustningens livscykel f?r b?sta prestanda
 • Flexibelt erbjudande f?r att passa din dagliga verksamhet
 • Serviceavtal f?r schemalagt och f?rebyggande underh?ll

LADDA NER

LADDA NER

Ladda ner broschyren f?r avfall & ?tervinning: Avfall & ?tervinning

Med Hiab originaldelar s?rjer du f?r att din Hiab-produkt forts?tter att vara en Hiab-produkt till 100 % – med optimal prestanda, maximal s?kerhet och s? f? driftavbrott som m?jligt.

 • Originalkvalitet f?r b?sta prestanda
 • Perfekt anpassade f?r snabb reparation eller underh?ll
 • Enkel best?llning med h?g tillg?nglighet

 

Kontakta oss

Kontakta oss

?r du intresserad av v?ra l?sningar inom avfall & ?tervinning? Kontakta oss

Med Hiabs connected services h?ller du dig steget f?re med n?sta generations intelligens som f?rb?ttrar effektivitet, produktivitet och s?kerhet ytterligare.

 • Riskanalys och f?rebyggande underh?ll p? basis av utrustningsdata
 • Fj?rrsupport ?r m?jlig

VARJE TUNG UPPGIFT
HAR EN L?TT L?SNING

Redan f?r 70 ?r sedan lade MULTILIFT grunden till sina lastv?xlare och lyftdumprar med sina nyskapande kabellyftar. Som v?rldens st?rsta tillverkare har vi idag oslagbar erfarenhet och en s?llsynt global n?rvaro. V?ra lastv?xlare och lyftdumprar ger marknadsledande produktivitet och p?litlighet som ger dig ett ?vertag gentemot dina konkurrenter – och kapacitet att klara sv?ra lasthanteringssituationer.

 

H?LLER DIN UTRUSTNING I
TOPPTRIM

Hiab Services finns h?r f?r dig under hela produktens livscykel f?r att minimera driftavbrotten och ge dig den p?litlighet som du beh?ver f?r att kunna leverera enligt avtal. Fr?n installationen och fram?t f?rs?krar vi att din Hiab-utrustning h?ller sin ursprungliga prestanda och alltid levererar p? den niv? du f?rv?ntar dig.

Oavsett om du beh?ver en br?dskande reparation, extra underh?ll, individuell expertis eller snabb fels?kning finns vi alltid till hands f?r att hj?lpa till.

 • Professionell service genom hela utrustningens livscykel f?r b?sta prestanda
 • Flexibelt erbjudande f?r att passa din dagliga verksamhet
 • Serviceavtal f?r schemalagt och f?rebyggande underh?ll

LADDA NER

LADDA NER

Ladda ner broschyren f?r avfall & ?tervinning: Avfall & ?tervinning

Med Hiab originaldelar s?rjer du f?r att din Hiab-produkt forts?tter att vara en Hiab-produkt till 100 % – med optimal prestanda, maximal s?kerhet och s? f? driftavbrott som m?jligt.

 • Originalkvalitet f?r b?sta prestanda
 • Perfekt anpassade f?r snabb reparation eller underh?ll
 • Enkel best?llning med h?g tillg?nglighet

 

Kontakta oss

Kontakta oss

?r du intresserad av v?ra l?sningar inom avfall & ?tervinning? Kontakta oss

Med Hiabs connected services h?ller du dig steget f?re med n?sta generations intelligens som f?rb?ttrar effektivitet, produktivitet och s?kerhet ytterligare.

 • Riskanalys och f?rebyggande underh?ll p? basis av utrustningsdata
 • Fj?rrsupport ?r m?jlig

FLER LEVERANSER
KORTARE TID

H?mta mer och leverera mer, p? kortare tid. V?ra MOFFETT p?h?ngstruckar ?r det smarta s?ttet att hantera utmaningarna med urbanisering, avfallshantering och allt h?rdare milj?krav.

 

 

 

H?LLER DIN UTRUSTNING I
TOPPTRIM

Hiab Services finns h?r f?r dig under hela produktens livscykel f?r att minimera driftavbrotten och ge dig den p?litlighet som du beh?ver f?r att kunna leverera enligt avtal. Fr?n installationen och fram?t f?rs?krar vi att din Hiab-utrustning h?ller sin ursprungliga prestanda och alltid levererar p? den niv? du f?rv?ntar dig.

Oavsett om du beh?ver en br?dskande reparation, extra underh?ll, individuell expertis eller snabb fels?kning finns vi alltid till hands f?r att hj?lpa till.

 • Professionell service genom hela utrustningens livscykel f?r b?sta prestanda
 • Flexibelt erbjudande f?r att passa din dagliga verksamhet
 • Serviceavtal f?r schemalagt och f?rebyggande underh?ll

LADDA NER

LADDA NER

Ladda ner broschyren f?r avfall & ?tervinning: Avfall & ?tervinning

Med Hiab originaldelar s?rjer du f?r att din Hiab-produkt forts?tter att vara en Hiab-produkt till 100 % – med optimal prestanda, maximal s?kerhet och s? f? driftavbrott som m?jligt.

 • Originalkvalitet f?r b?sta prestanda
 • Perfekt anpassade f?r snabb reparation eller underh?ll
 • Enkel best?llning med h?g tillg?nglighet

 

Kontakta oss

Kontakta oss

?r du intresserad av v?ra l?sningar inom avfall & ?tervinning? Kontakta oss

Med Hiabs connected services h?ller du dig steget f?re med n?sta generations intelligens som f?rb?ttrar effektivitet, produktivitet och s?kerhet ytterligare.

 • Riskanalys och f?rebyggande underh?ll p? basis av utrustningsdata
 • Fj?rrsupport ?r m?jlig

FR?N ?TERVINNING
TILL VINNING

Kraven p? att hantera avfall p? ett ansvarsfullt och h?llbart s?tt har aldrig varit st?rre. Oavsett om ditt arbete inneb?r att flytta metall p? ett skrotupplag, tr? p? ett biokraftverk eller avfall p? byggarbetsplatser, s? g?r valet av kran hela skillnaden.

 

 

 

H?LLER DIN UTRUSTNING I
TOPPTRIM 

Hiab Services finns h?r f?r dig under hela produktens livscykel f?r att minimera driftavbrotten och ge dig den p?litlighet som du beh?ver f?r att kunna leverera enligt avtal. Fr?n installationen och fram?t f?rs?krar vi att din Hiab-utrustning h?ller sin ursprungliga prestanda och alltid levererar p? den niv? du f?rv?ntar dig.

Oavsett om du beh?ver en br?dskande reparation, extra underh?ll, individuell expertis eller snabb fels?kning finns vi alltid till hands f?r att hj?lpa till.

 • Professionell service genom hela utrustningens livscykel f?r b?sta prestanda
 • Flexibelt erbjudande f?r att passa din dagliga verksamhet
 • Serviceavtal f?r schemalagt och f?rebyggande underh?ll

LADDA NER

LADDA NER

Ladda ner broschyren f?r avfall & ?tervinning: Avfall & ?tervinning

Med Hiab originaldelar s?rjer du f?r att din Hiab-produkt forts?tter att vara en Hiab-produkt till 100 % – med optimal prestanda, maximal s?kerhet och s? f? driftavbrott som m?jligt.

 • Originalkvalitet f?r b?sta prestanda
 • Perfekt anpassade f?r snabb reparation eller underh?ll
 • Enkel best?llning med h?g tillg?nglighet

 

Kontakta oss

Kontakta oss

?r du intresserad av v?ra l?sningar inom avfall & ?tervinning? Kontakta oss

Med Hiabs connected services h?ller du dig steget f?re med n?sta generations intelligens som f?rb?ttrar effektivitet, produktivitet och s?kerhet ytterligare.

 • Riskanalys och f?rebyggande underh?ll p? basis av utrustningsdata
 • Fj?rrsupport ?r m?jlig

L?T OSS
L?TTA P? B?RDAN

Bakgavellyftar finns ?verallt. Paket, l?dor, hyllor och vagnar lastas och lossas dag efter dag, ofta utan att folk ?gnar en tanke ?t hur det g?r till. Men som med allt som h?nder bakom scenen kan r?tt utrustning g?ra stor skillnad f?r s?kerheten, effektiviteten och milj?n. V?lj den b?sta. V?lj en ZEPRO bakgavellyft fr?n Hiab.

 

 

 

H?LLER DIN UTRUSTNING I
TOPPTRIM

Hiab Services finns h?r f?r dig under hela produktens livscykel f?r att minimera driftavbrotten och ge dig den p?litlighet som du beh?ver f?r att kunna leverera enligt avtal. Fr?n installationen och fram?t f?rs?krar vi att din Hiab-utrustning h?ller sin ursprungliga prestanda och alltid levererar p? den niv? du f?rv?ntar dig.

Oavsett om du beh?ver en br?dskande reparation, extra underh?ll, individuell expertis eller snabb fels?kning finns vi alltid till hands f?r att hj?lpa till.

 • Professionell service genom hela utrustningens livscykel f?r b?sta prestanda
 • Flexibelt erbjudande f?r att passa din dagliga verksamhet
 • Serviceavtal f?r schemalagt och f?rebyggande underh?ll

LADDA NER

LADDA NER

Ladda ner broschyren f?r avfall & ?tervinning: Avfall & ?tervinning

Med Hiab originaldelar s?rjer du f?r att din Hiab-produkt forts?tter att vara en Hiab-produkt till 100 % – med optimal prestanda, maximal s?kerhet och s? f? driftavbrott som m?jligt.

 • Originalkvalitet f?r b?sta prestanda
 • Perfekt anpassade f?r snabb reparation eller underh?ll
 • Enkel best?llning med h?g tillg?nglighet

 

Kontakta oss

Kontakta oss

?r du intresserad av v?ra l?sningar inom avfall & ?tervinning? Kontakta oss

Med Hiabs connected services h?ller du dig steget f?re med n?sta generations intelligens som f?rb?ttrar effektivitet, produktivitet och s?kerhet ytterligare.

 • Riskanalys och f?rebyggande underh?ll p? basis av utrustningsdata
 • Fj?rrsupport ?r m?jlig

MEET OUR CUSTOMER
Rudolf Jantke

“We decided to invest in Hiab products because we were very happy with our previous Hiab. Hiab also followed up on the ideas we had and helped us find a suitable solution that can withstand really heavy recycling use every day.”

- Rudolf Jantke

MEET OUR CUSTOMER
STEVE BUSHELL

“Hiab’s equipment is very good. It is mainly the back-up service that we need. If we do get a problem, which is very rarely, we just call the center up and they are there within hours, no problem at all! They fix it and away it goes."

- Steve Bushell

HIAB RECYCLING CRANES

HIAB recycling cranes are strong, reliable and versatile, able to handle any recyclable quickly and safely

MEET OUR CUSTOMER
MARCUS

“I like working with my HIAB crane because it's very precise and flexible, which means you can easily sort things into piles and access the correct material."

- Marcus

MEET OUR CUSTOMER AVRI

AVRI invests in HIAB and MULTILIFT because it is very good equipment. We are very satisfied with it. The driver is very happy with it. What else could you want?

-Avri

Din s?kning p? "" gav tr?ffar.

Searching

×
小草青青视频免费观看