Select a country to see the content you are looking for online.

JURIDISK INFORMATION

Genom att bes?ka webbsidorna f?r Cargotec Corporations aff?rsomr?de Hiab (h?danefter kallat "Hiab") p? www.century21metro.com, eller n?gon annan av de underliggande webbsidorna (h?danefter kallad "webbplats") accepterar du f?ljande villkor. Du b?r inte bes?ka denna webbplats om du inte godk?nner samtliga nedanst?ende villkor.

Begr?nsad licens
Hiab ger enligt dessa villkor och alla till?mpliga lokala lagar och f?rordningar en icke exklusiv, icke ?verf?rbar personlig och begr?nsad r?tt att bes?ka, anv?nda och visa denna webbplats och dess material f?r personlig anv?ndning. Denna r?tt utg?r inte n?gon ?verf?ring av ?gander?tten till webbplatsen och dess material och lyder under f?ljande begr?nsningar: (i) P? alla kopior av webbplatsen och dess material m?ste alla Hiabs copyrightmeddelanden och andra meddelanden om ?gander?tt l?mnas kvar. (ii) Webbplatsen och dess material f?r inte modifieras, distribueras, ?verf?ras eller lagras p? n?got s?tt, eller reproduceras, visas offentligt, utf?ras eller p? annat s?tt anv?ndas f?r n?got offentligt eller kommersiellt syfte utom det som uttryckligen till?ts enligt dessa villkor.

Copyright
Inneh?llet p? webbplatsen ?r upphovsr?ttsligt skyddat enligt reglerna om copyright ? Cargotec Corporation 2014. Alla r?ttigheter som inte uttryckligen medges h?r f?rbeh?lles.

Varum?rken
Varum?rket "Hiab" och alla andra varum?rken tillh?rande Hiab eller dess dotterbolag, samt produktnamn, logotyper, handelssymboler, handelsnamn, slogans - oavsett om de ?r registrerade eller inte - och tj?nster tillh?r Cargotec Corporation. Tillg?ng till denna webbplats ska inte anses som medgivande, implicit eller genom estoppel eller p? annat s?tt, av licens eller r?ttighet att anv?nda m?rken som finns p? webbplatsen utan skriftlig till?telse fr?n Hiab.

Modifiering av webbplatsen
Hiab f?rbeh?ller sig r?tten att ?ndra eller modifiera webbplatsen eller neka tillg?ng till den n?r som helst utan f?reg?ende meddelande.

Friskrivningsklausul
Inneh?llet i denna webbplats tillhandah?lls i befintligt skick och enligt tillg?ng. Anv?ndning av information, verktyg och tj?nster p? denna webbplats ska ske p? anv?ndarens eget ansvar och Hiab ger inga framst?llanden eller garantier om korrekthet eller funktionalitet hos s?dan information, s?dana verktyg eller tj?nster. Inga garantier av n?got slag, varken uttryckliga eller implicita, f?rutom vad som kr?vs enligt lag, ges g?llande tillg?ng, korrekthet, tillf?rlitlighet eller inneh?ll p? webbplatsen.

Ansvarsbegr?nsning
F?rutom vad som kr?vs enligt g?llande lag tar Hiab inget ansvar f?r n?gra direkta, indirekta, tillf?lliga, s?rskilda eller p?f?ljande skador, f?rlust av vinst, eller verksamhetsst?rningar som uppst?r av anv?ndning eller of?rm?ga att anv?nda denna tj?nst, ?ven om Hiab har meddelats som s?dana skador. Hiab tar inte ansvar f?r n?gra fel, f?rseningar eller brister p? denna webbplats och har inget ansvar att meddela anv?ndarna n?r informationen har uppdaterats. Hiab tar inte ansvar f?r n?gon f?rlust eller skada som orsakas av att anv?ndaren f?rlitar sig p? data eller tj?nster p? denna webbplats eller data som anv?ndaren har inl?mnat p? denna webbplats.

L?nkar
Hiab tar inget ansvar och g?r inga framst?llanden eller garantier av n?got slag om material som skapats eller publicerats av tredje part som denna webbplats tillhandah?ller l?nkar till.

Inl?mnad information
Hiabs Integritetspolicy informerar om hur Hiab hanterar och anv?nder eventuella personuppgifter som anv?ndaren l?mnar vid bes?k p? webbsidan. F?r all annan information eller annat inneh?ll som s?nds via webbplatsen g?ller f?ljande villkor:

Genom att skicka information eller material (s?som feedback, data, svar, fr?gor, kommentarer, f?rslag idéer, planer, best?llningar, f?rfr?gningar eller liknande) till Hiab, till exempel via e-post eller via denna webbplats medger du att: (i) materialet inte inneh?ller n?got som ?r olagligt, sm?dligt, ?rekr?nkande, obscent, pornografiskt, grovt, trakasserande eller hotande eller p? annat s?tt opassande att publicera. (ii) du vidtar rimliga ?tg?rder f?r att skanna och ta bort eventuella virus eller andra skadliga eller destruktiva element innan du laddar upp material. (iii) du ?ger materialet eller har obegr?nsad r?ttighet att ?verl?mna det till oss, och att Hiab f?r publicera materialet och/eller inlemma det eller eventuella koncept som beskrivs i det i v?ra produkter utan kompensation, restriktioner av anv?ndningen, ansvar eller skadest?ndsskyldighet. (iv) du h?ller oss skadesl?sa om n?gon part vidtar r?ttsliga ?tg?rder mot oss i relation till det material du ?verl?mnar.

Copyright ? Cargotec Corporation 2014

Integritetspolicy | Cargotecs registreringsbeskrivning

Din s?kning p? "" gav tr?ffar.

Searching

×
×
小草青青视频免费观看