Select a country to see the content you are looking for online.

ATT VÄLJA EN STYCKEGODSKRAN FRÅN HIAB

HIAB:s styckegodskranar ger fantastisk flexibilitet till dig och din lastbil. De finns i m?nga olika kran-modeller och kran-kapaciteter och kan anpassas p? m?nga olika s?tt.

F?r att v?lja r?tt HIAB-kran beh?ver du veta vad du vill ha den till – b?de i dag och i morgon. Ta f?ljande fr?gor till hj?lp.

 

1. Vilka laster ska du hantera?
Den f?rsta fr?gan du beh?ver st?lla dig ?r, vilka slags laster som ska lyftas och hur tunga de ?r. Vikten p? godset som ska lyftas ?r den f?rsta faktorn n?r det g?ller att fastst?lla vilken grundl?ggande kapacitet kranen beh?ver ha.


2. Hur l?ngt ska lasterna lyftas?
Den andra faktorn ?r vilken r?ckvidd som beh?vs. Ju l?ngre fr?n lastbilen du ska arbeta, desto st?rre beh?ver kranen vara f?r att kunna hantera lastens vikt.


3. Vilken kranarmsmodell skulle passa b?st?
Vilken kranarm du v?ljer kan p?verkas av ditt arbetss?tt. Om du ska lyfta tunga laster men alltid n?ra lastbilen, f?r du st?rre kapacitet f?r l?gre pris med en EP-kranarm med optimerad arm i parkerat l?ge bakom hytten. Om du beh?ver t?cka lasten men inte vill lossa skopan mellan jobben, kan du v?lja en kran med en Z-arm som kan f?llas ihop kompakt bakom f?rarhytten.


4. Varifr?n ska kranen k?ras?
Manuell styrning eller fj?rrstyrning ?r en viktig fr?ga. Manuell styrning ?r ekonomisk och l?mpar sig utm?rkt f?r m?nga jobb, men fj?rrstyrning kan ge st?rre frihet och s?kerhet. Med fj?rrstyrning kan du k?ra kranen fr?n den plats som passar b?st – p? s?kert avst?nd eller precis d?r saker h?nder.


5. Hur komplexa eller exakta uppgifter ska du utf?ra?
Valet av styrsystem beror inte bara p? varifr?n du vill k?ra kranen. Ett mer avancerat styrsystem m?jligg?r mer exakta och sofistikerade kranr?relser. Med avancerad styrning kan kranen anv?ndas f?r mer komplexa uppgifter. I h?nderna p? en skicklig operat?r kan det spara ordentligt med tid, energi och br?nsle.


6. Vilka smarta funktioner skulle g?ra ditt arbete s?krare och enklare?
Specialiserade tillbeh?r och funktioner kan inte bara f?rb?ttra dina resultat utan ocks? din s?kerhet. Exempelvis finns det tillval som kan ge din HIAB-kran extra stabilitet, hastighet eller kapacitet n?r du beh?ver det som mest.

V?ra experter hj?lper dig g?rna hitta svaren p? alla de h?r fr?gorna. Tillsammans kan vi fastsl? dina behov och konfigurera den perfekta HIAB-kranen f?r dig.

HITTA DIN N?STA STYCKEGODSKRAN FR?N HIAB

Din s?kning p? "" gav tr?ffar.

Searching

×
×
小草青青视频免费观看