Select a country to see the content you are looking for online.

HIAB TRE ?RS GARANTI

 

HIAB:s styckegodskranar ?r byggda p? ett unikt s?tt. Och d?rf?r levereras de ocks? med ett unikt l?fte. Nu introducerar vi i Sverige tre ?rs garanti.

F?r oss ?r det viktigt att du k?nner dig trygg med ditt val av v?ra produkter och att din verksamhet f?r m?jlighet till den optimala driftstid som kr?vs f?r att kunna prestera p? h?gsta niv?. D?rf?r erbjuder vi nu 3 ?rs garanti p? dina produkter.

TRE ?RS GARANTI P? ALLA PRODUKTER OCH DELAR
HIAB:s styckegodskranar ?r byggda f?r prestanda, med material och en kvalitet p? utf?randet som ingen annan leverant?r kan matcha. Vi bygger dem med omsorg och st?r bakom dem med fullt f?rtroende. I dag levereras alla kranar med en tre?rig standardgaranti som g?ller f?r alla komponenter. 

FEM ?RS GARANTI P? ST?L

Faktum ?r att v?r standardgaranti str?cker sig mycket l?ngre ?n de f?rsta 3 ?ren. Alla st?lkomponenter i HIAB-kranar med lyftr?knare t?cks av garantin i 5 ?r.**

*F?r att se fullst?ndinga villkor f?r garantin. Kontakta oss p? Hiab eller din n?rmaste Hiab serviceverkstad.
** Undantag  f?r CL/CLX-kranar.

ETT UNIKT L?FTE
Hiab:s kunder ?r de f?rsta som f?r en s?dan omfattande standardgaranti. Men det borde inte komma som en ?verraskning. Ingen annan tillverkare har g?tt s? h?r l?ngt – d?rf?r att inga andra kranar g?r s? l?ngt som Hiabs:s kranar.

F?r att ett garantianspr?k ska kunna handl?ggas korrekt av HIAB:s garantiavdelning m?ste det inneh?lla nedan angiven inledande information om den ber?rda maskinen och dess komponenter.
  • Produktens rekommenderade service/underh?llsintervall m?ste f?ljas.
  • Service ska vara utf?rd av Hiab rekommenderad serviceverkstad, med endast Hiab originaldelar.
  • Servicekort i Service- och garantih?fte ska vara ifyllt och undertecknat. P? beg?ran uppvisa servicehistorik f?r utrustningen.
  • Ett korrekt ifyllt leveranskort, ins?nt inom 30 dagar efter leverans av kranen till kunden (leveranskortet ?r grunden f?r start av garanti?renden i systemet).
  • Samtliga f?lt i garantianspr?ksformul?ret ifyllda, f?r ge kortast m?jliga handl?ggningstid. Bifogade foton av de delar garantianspr?ket avser (delarnas placering och problemets art ska framg? tydligt), tillsammans med en detaljerad problembeskrivning samt de ber?rda delarnas serie- och artikelnummer. I vissa fall kan det visa sig n?dv?ndigt att ?ven skicka sac-filen f?r att starta unders?kningen. V?nligen skicka in den p? anmodan.
  • Redan existerande garanti?renden kan inte startas p? nytt om det inte tillkommit nya fakta, data eller annan ny information som kan ?ndra de tidigare f?ruts?ttningarna.
Se Service- och garantihandbok f?r detaljerad information.

Kontakta oss f?r mer infromation.

 

Din s?kning p? "" gav tr?ffar.

Searching

×
×
小草青青视频免费观看