Select a country to see the content you are looking for online.

VÄRDEFULLA FUNKTIONER SOM HJÄLPER DIG TILL ÄNNU BÄTTRE RESULTAT

 

HIAB FRAMEWORKS
Det ?r komplicerat och tidskr?vande att montera en lastkran. Men nu beh?ver det inte vara s? l?ngre. Med dagens modulsystem f?r du en prefabricerad hj?lpram som ?r klar att montera och passar perfekt p? den valda lastbilen. Det g?r inte bara monteringen snabbare och enklare, utan ger ocks? en stabilare kran med helt optimerade prestanda.

L?s mer om HIAB FRAMEWORKS 


HITTA DIN N?STA STYCKEGODSKRAN FR?N HIAB

HIAB HiDuo och HiPro styrsystem
?ven den b?sta kranen ?r inte komplett utan den b?sta styrtekniken, och den hittar du i HIAB:s fj?rrstyrsystem. HIAB HiDuo ger utm?rkta allroundprestanda medan HIAB HiPro ?r oslagbar vad g?ller smidighet, m?ngsidighet och snabbhet. B?da har specialfunktioner som kan ?ka kapaciteten n?r det beh?vs som mest.

L?s mer om v?ra styrsystem

nDurance
Ytskiktet nDurance ?r en tekniskt avancerad och milj?v?nlig process f?r f?rbehandling och lackering. Den bygger p? nanoteknik i kombination med innovativ elektrobel?ggning och pulverlackering. Varje kvadratmillimeter t?cks med tre olika skyddande skikt som ger maximal korrosionsbest?ndighet.

L?s mer om nDurance

VSLPLUS (Variable Stability Logic Plus)
VSLPLUS ?r ett s?kerhetssystem som maximerar krankapaciteten genom att ber?kna stabiliteten med utg?ngspunkt fr?n st?dbenens l?gen och lastbilens totalvikt. Genom att r?kna med den faktiska lasten kan VSL ge v?sentligt mer lyftkapacitet n?r det verkligen beh?vs.

Se videon om VSLPLUS 

CTC (Crane Trip Control) 
CTC-funktionen l?ter kranoperat?ren styra kranspetsens r?relser i st?llet f?r varje enskild kranfunktion som man konventionellt g?r (sv?ng, f?rsta armen, andra armen, utskjut). I praktiken styrs kranen med hj?lp av endast tre paddlar – sv?ng, v?gr?tt r?relse och lodr?tt r?relse.

L?s mer om Crane Trip Control (CTC)

Laststabiliseringssystem f?r horisontella r?relser (LSS-H)
LSS kompenserar automatiskt f?r oavsiktligt ?verdrivna spakr?relser vid horisontell k?rning. Detta ger snabbare och mjukare krank?rning och bidrar till att skydda lasten, fordonet och arbetsmilj?n i kranens n?rhet mot potentiella skador.

Se videon om LLS

Laststabiliseringssystem f?r vertikala r?relser (LSS-V)
LSS kompenserar automatiskt f?r oavsiktligt ?verdrivna spakr?relser vid vertikal k?rning. Detta ger snabbare och mjukare krank?rning och bidrar till att skydda lasten, fordonet och arbetsmilj?n i kranens n?rhet mot potentiella skador.

Se videon om LLS

Pump Flow Distribution (PFD)
Pumpfl?desf?rdelningen (PFD) distribuerar oljan i perfekt proportion till styrsystemets spakr?relser s? att k?rningen blir mjuk och j?mn. Detta, i kombination med optimerad hydraulik och ventiler av h?g kvalitet, minimerar energibehovet och br?nslef?rbrukningen.

Three-point bridge
En trepunktsbrygga minskar stressen p? lastbilens chassi genom att minimera kranens p?verkan p? chassits r?rlighet. Detta g?ller inte bara vid lyft utan ocks? d? lastbilen k?rs, vilket g?r k?rningen j?mn och behaglig samtidigt som fordonet h?ller l?ngre.

Boom Deployment Assistant (BDA)
Den elektroniska parkeringsassistenten (BDA) ?vervakar armens vinkel och position under in- och utf?llning och f?rhindrar r?relser som skulle kunna skada kranen.

Full Sequence Cylinders (FSC)
De sekvensstyrda cylindrarna hj?lper att det blir r?tt utskjuts ordningsf?ljd, vilket ?ven inneb?r att armsystemet blir stabilt, speciell vid h?ga lyft. 

ASC – Automatic Speed Control
Automatisk hastighetsreglering (ASC) ger en stegl?st ?kande lyftkapacitet p? upp till 10 procent i en mjuk, kontinuerlig r?relse. Den h?r funktionen ?r unik f?r HIAB. Den aktiveras automatiskt och operat?ren m?rker ingenting. Funktionen aktiveras n?r du n?r gr?nsen f?r den regulj?ra kapaciteten, och du kan allts? fortfarande lyfta n?r andra kranar skulle stanna helt. Lyftarmens och vipparmens hastighet s?nks n?got f?r att kompensera f?r kapacitets?kningen. Den h?r funktionen h?jer kapacitetstaket betydligt samt ger ?kad s?kerhet och effektivitet.

ADC – Automatic Duty Control
HIAB:s unika, patenterade automatiska drift?vervakning (ADC) ?r det enda helt automatiska systemet i sitt slag p? marknaden. Det kan ?ka kranens nominella kapacitet med upp till 10 procent i till?mpningar med h?ngande last, utan att uts?tta st?lstrukturen f?r ytterligare belastning eller utmattning. Detta bidrar till att minska underh?llsbehovet under kranens livstid. Om kranen detekterar tryck upp?t p? armspetsen – till exempel vid gr?vning eller borrning – ?terst?lls den automatiskt till normal kapacitet. Med ADC kan du tryggt utf?ra lyft som annars skulle ?verskrida kranens kapacitet, och du kan forts?tta arbetet utan avbrott n?r h?g lyftkapacitet beh?vs. ADC g?r kranen mer m?ngsidig och anv?ndbar.

Din s?kning p? "" gav tr?ffar.

Searching

×
×
小草青青视频免费观看